​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

 قرآن و برف

 

 

 

 قرآن و برف

 شبهه
در قرآن حرفی از برف زده نشده است. چرا؟ چون در گرمای صحرای عربستان برف نمی باریده که با آن آشنایی داشته باشند و چون نميدانستند چيست بنابراين به عقلشان نميرسيده براي آن هم سوره اي درست كنند!!
اگر در عربستان برف میامد امروزه درمورد برف هم احکام زيادي داشتيم.
1-درست کردن آدم برفی حرام میشد!
2-برف بازی کردن برای زنان حرام میشد!
3-خوردن برف شفا دهنده بود!
4-اسکی بازی حرام میشد و اسکی باز کافر محسوب میشد و گردن زدن او جهاد در راه خدا به حساب میامد!
5-در صورت نبود آب باید با برف تیمم میشد!
6-برای راه رفتن بر روی برف اول باید پای راست را میگذاشتیم!
7-دو رکعت نماز خواندن روی برف ثواب هزار رکعت را داشت!
8-برای پارو کردن برف باید قبلش سوره برف را میخواندیم!
9-در صورت نیامدن برف دعای برف ساخته میشد!
آيا اسلام فقط براي عربستان آمده يا براي تمام مردم دنيا؟
آيا خدا نميدانسته برف چيست؟
نبايد دو كلمه هم درباره چيزهايي كه عربها عقلشان نميرسيده ، نوشته شده باشد تا بقيه مردم دنيا راهم شامل شود؟
شانس آوردیم که برف در عربستان نمیومده ، وگرنه زمستان هم همانند ماه رمضان پر قوانین میشد !!!

پاسخ

 در حجاز «تگرگ» هم نبوده است اما بدان اشاره شده است: (نور/ 43)
: در سرزمین حجاز میوه «موز» هم وجود نداشته است اما در قرآن به آن اشاره شده است: (واقعه/ 29)

 به جز «برف» موارد بسیار دیگری (پرتقال، آب هویج، زغال اخته، لواشک و ...) نیز در قرآن نیامده است؛ زیرا قرآن کتاب دائرة المعارف نیست، تا اسامی هر چیزی در آن وجود داشته باشد. وقتی می گوییم قرآن کتابی جامع است، منظورمان این است که همه چیزهایی که انسان برای رسیدن به کمال و سعادت اخروی و دنیوی خود بدان محتاج است، در قرآن بیان شده است.

 جالب است که اسلام ستیزان، گاهی می¬گویند در قرآن چیزهایی آمده است که برای عرب آرزو بوده مانند «جنات تجری من تحتها الانهار؛ باغهای پردرختی که در آن نهرهایی جاری است» و گاهی می گویند: در قرآن تنها به مواردی مانند خرما و شتر اشاره شده است که در حجاز موجود بوده است!!

:از آنها باید پرسید: بالاخره در قرآن چیزهایی که در حجاز نبوده آمده است یا چیزهایی که بوده؟؟


 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده