دانلود کتاب آثار مثبت عمل

 

دانلود کتاب آثار مثبت عمل

پیش گفتار مولف : پایه گـذار منبر و جلسات سـخنرانی برای رشد و هدایت جامعه وجود مبارک پیامبر اسـلام صـلی االله علیه و آله بود. ارزش تبلیغ دین از طریق منبر و جلسات تا جایی بود که خود رسول اکرم صلی االله علیه و آله تا روز پایان عمرشان با کمال اخلاص به بیان معارف دین پرداختنـد و در این راه زحمات سـنگینی را متحمل شدند.

پس از پیامبر،وجود مقدس امیرمؤمنان علیه السـلام ادای این تکلیف الهی به عهده گرفتند که بخشی از سخنرانی های آن حضرت در کتاب بی نظیر نهج البلاغه موجود است.

امامـان معصـوم،بـه ویژه حضـرت بـاقر و حضـرت صـادق علیهمـا السـلام نیز تـا جـایی کـه فرصت در اختیارشـان قرار گرفت و مزاحمتی از جـانب حکمرانـان بنی امیه و بنی عبـاس برایشـان پیش نیامـد این مهم را به صورت بیان معارف الهی و رشـته های مختلف علوم به صورتی که حجت تا قیامت بر همگان تمام باشـد به عهـده گرفتنـد و دیگران را که مورد اعتمادشان در علم و عمل بودند به این مسأله تشویق کردند .

عناوین اصلی کتاب شامل :
سخن ناشر
پیش گفتار مؤلف
اشاره
۱ – ویژگی روزه
۲ – بروز استعداد ها
۳ – حقیقت برکت و مبارک

۴ – ماه توبه و انابه
۵ – مراحل توبه
۶ – خسارت های گناه
۷ – شرایط توبه و انابه
۸ – ترک گناه
۹ – کاشت و برداشت عمل

۱۰ – اجر عمل
۱۱ – عظمت پیامبر صلی الله علیه و آله
۱۲ – منبر ملکوتی
۱۳ – هدف خلقت
۱۴ – ظاهر و باطن
۱۵ – اعمال انسان ها

۱۶ – حقیقت صدق
۱۷ – مقام امام علی علیه السلام
۱۸ – حکمت الهی
۱۹ – نتیجه عمل
۲۰ – تفضل خدا
۲۱ – اعمال مثبت

 

 

 

 

 
نويسنده / مترجم : حسین انصاریان
 
زبان کتاب : فارسی
 
حجم کتاب : 3.6 مگابایت
 
نوع فايل : pdf
 
تعداد صفحه : 526

منبع : قائمیه

رمز فایل : www.takbook.com

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته