​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

آشنایی با حضرت علی اصغر(ع)

نور به نظر رسیده تبریک      درشهر خبررسیده تبریک

یک یار دیگر رسیده تبریک      سرباز پدررسیده تبریک

عبدالله بن حسین مشهور به علی اصغر فرزند شیرخوار امام حسین علیه السلام است و مادرش رباب دختر امروالقیس است درباره سن او هنگام شهادت درکربلا نیز اختلاف وجود دارد امابیشتر منابع اورابه هنگام شهادت کوچک و شیرخوار دانسته اند.

امام حسین علیه السلام اورا روی دستان خود یادرآغوش گرفته بود که با تیر یکی از لشکریان عمربن سعد به شهادت رسید.

ازامام باقر(ع)نقل شده است که ازآن خون قطره ای به زمین بازنگشت.همچنین گفته شده است امام با مشاهده این واقعه می گریست و فرمود:((پروردگارا تو خود میان ما و مردم داوری فرما که مارا دعوت کردند تایاریمان کنند،اما مارا کشتند.))

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده