بهار دلها

‏منتظر بهار، دنبال ‎#حال_خوب خودش و بقیه است. شور و حال مردم در استقبال از بهار همه رو به وجد میاره.

و منجی آخرالزمان به "رَبِيعِ الْأَنَامِ" تعبیر شده یعنی بهار انسانها، همین قدر لطیف، پرمعنا و سرشار از زندگی.امام سجاد عليه السلام

انتظارُ الفَرَجِ مِن أعظمِ الفَرَجِ
انتظار فرج، خود بزرگترين فرج است.

بحار الأنوار ج4 ص 122

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده