​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

نشانه بخت برگشتگی


#حديث_روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

 نشانه‌هاى بخت برگشتگى!

#امام_علی_علیه_السلام :

 «نشانه‌هاى بخت برگشتگى، چهار چيزند : بدىِ برنامه ريزى؛ زشتىِ ريخت و پاش؛ اندكىِ عبرتگيرى؛ و فراوانىِ عذرخواهى».

 «يُستَدَلُّ عَلَى الإِدبارِ بِأَربَعٍ : سوءِ التَّدبيرِ وقُبحِ التَّبذيرِ و قِلَّةِ الِاعتِبارِ و كَثرَةِ الِاعتِذارِ» .


 غرر الحكم : ح ١٠٩٥٨
 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده