تکیه شاهزاده زید قم

 

بقعه امامزاده زيد در ضلع غربى صحن چهل اختران قم واقع است و مدفون در اين بارگاه امامزاده جليل القدر سيد الأجل جناب زيد بن على بن على الأكبر ابن محمد السيق ابن عبيدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين(عليه السلام) [۱]مى باشد، كهبر این اساس امامزاده علي اكبر كه در بازار تجريش تهران قبه و بارگاهش مزار عمومى محبين خاندان اهل بيت(عليهم السلام)است جد او بنظر مى رسد [۲] و سلطان محمود مدفون در قريه"صرم" قم بعقيده مرحوم علامه عباس فيض(محمود بن محمد بن زيد) يعنى نواده همين امامزاده زيد مى باشد

با مقدمه بیان شده امامزاده زيد با هشت واسطه از احفاد امام سجاد(عليه السلام)مى باشد كه بطور قطع هنگام تأليف تاريخ قم در سال 378 هـ .ق ديده به جهان نگشود بوده است چرا که در آن كتاب از ميلاد و يا روودش به قم سخن به میان نیامده ولى از وجود مقبره قديمى و مرقد كاشيكارى و گچبرى زيباى آن [۳]بر قداست و تقوى و فضيلت وحسن شهرت امامزاده زيد مى توان پى برد .

بهرحال چون هيچ يك از تاريخ نگاران درمورد زندگانى اين سيد جليل ، امامزاده زيد در کتاب هایشان سخنی نگفته اند ، لذا از كيفيت ورود و وفاتش در اين شهر هم تاريخى دقيقى در دست نيست،

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده