مسجد و خانه

مسجد و خانه!

#پیامبر_اکرم_(ص) 

: «ره سپار شدنت به سوى مسجد و بازگشت به سوى خانواده ات، ثواب يكسان دارند».

 «مَشيُكَ إلَى المَسجِدِ وَانصِرافُكَ إلى أهلِكَ فِي الأَجرِ سَواءٌ» .

المطالب العاليه : ج ١ ص ١٣٣ ح ٤٩١

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته