ارزش افزوده خمس

سؤال: زمین ارثی را پس از بیست سال فروختم، آیا به #ارزش_افزودۀ آن خمس تعلق می گیرد؟

 جواب: خمس ندارد، مگر آنکه زمین را با قصد سود و رشد قیمت نگه داشته باشید، که در این صورت، پس از فروش، بنابر احتیاط واجب ارزش افزودۀ آن _ پس از کسر مقدار تورم _ از درآمد سال حساب می‌شود که در صورت موجود بودن آن در پایان سال خمسی، خمس آن باید داده شود.

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته