شبهه در مورد پیامبر

چرا پیامبر اکرم(ع) درباره جنگ خالدبن_ولید با طائفه بني جذيمه و كشتن برخی از آنان، خالد راقصاص نکرد؟ 

پاسخ:
اول آنکه
بخشيدن خون مقتول يا قصاص قاتل، در اختيار ولي مقتول است و هيچ كس؛ حتي پيامبر يا هر حاكم ديگري، حق بخشيدن خون را ندارند و اگر صاحب خون بخواهد قاتل را قصاص نمايد، حاكم اسلامي وظيفه دارد كه قاتل را قصاص و حكم اسلامي را اجرا نمايد؛ 
اما اگر صاحب خون قصد كشتن نداشته باشد و بخواهد با گرفتن ديه، از كشتن قاتل بگذرد، حاكم اسلامي طبق نظر ولي دم عمل خواهد كرد.

دوم آنکه،
در قضيه بني_جذيمه، رسول خدا(ص)، بعد از اطلاع و آگاهي از آن، دست ها را به طرف آسمان بلند كرد و عرضه داشت: خدايا! 
من از آن چه خالدبن وليد انجام داده است بيزارم. بعد اميرمؤمنان علی(ع) را اعزام کرد و به او فرمود: 
اي علي! 
نزد اين قوم برو و نظر آنان را جويا شو و امر جاهليت را زير پا بگذار. امام نیز تمام #خسارات آنان؛ حتي قيمت كاسه #سگ های آنان را پرداخت نمود.

شیخ مفید، ارشاد، ج۱، ص۱۹۰.
طبری، تاریخ، ج۲، ص۱۶۴

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته