مجالست

مجالَسَةُ أهْلِ الدِّناءَةِ شَرٌّ، وَ مُجالَسَةُ أهْلِ الْفِسْقِ ریبَةٌ.

همنشینى با اشخاص پست و رذل سبب شرّ و بد یختى خواهد گشت و همنشینى و مجالست با معصیت كاران موجب شكّ و بدبینى خواهد شد.

 امام_حسین_علیه_السلام

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده