#نوحه #زمزمه #امام_حسن_علیه_السلام #حاج_رضا_یعقوبیان

 

.
#نوحه
#زمزمه
#امام_حسن_علیه_السلام
#حاج_رضا_یعقوبیان

من که از کودکیم غرق ولای حسنم
شامل لطف وی و لطف خدای حسنم
من گدای حسنم(۲)

سائلم دست تهی آمده ام سوی کریم
این بودفخرمن زار گدای حسنم
من گدای حسنم

اوگرفته است ز جود و کرم خود دستم
عمری شرمنده از این جودو سخای حسنم
من گدای حسنم

سفره اش پهن ونشستم به سرسفره ی او
شکر حق ریزه خور خوان عطای حسنم
من گدای حسنم

همه ی عمر ز لطف ازلی بر لب من
هم بود ذکر خدا ،هم به نوای حسنم
من گدای حسنم

مادرم شیرین محبت حسن داده به من
من نمک خورده ی احسان وغذای حسنم
من گدای حسنم

من مریض گنهم،حق به حسن بخشیدم
من شفا یافته ی دست شفای حسنم
من گدای حسنم

او جگر گوشه ی زهرا و علی می باشد
منم آن ذره که در تحت لوای حسنم
من گدای حسنم

او دعا کرده برای همه ی شیعه خود
من مسلمان شده با سوز دعای حسنم
من گدای حسنم

حرف هرشیعه ی مولای دو عالم این است
مکتب آموخته ی صبر و رضای حسنم
من گدای حسنم

کوچه وسیلی و مسمار وطناب او را کشت
یاد غم های حسن ،غرق عزای حسنم

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده