سوال از قرائت نماز

حکم شنیدن قرائت و ذکر توسط نمازگزار چیست؟

پاسخ: 

همه مراجع: نمازگزار باید تکبیرة الاحرام، قرائت حمد و سوره و ذکر و دعا را طوری بخواند که خودش بشنود. از این رو واجب است کلمات به گونه ای تلفظ شوند که قرائت بر آن ها صدق کند. پس قرائت قلبی (گذراندن کلمات در قلب بدون تلفظ) که عنوان قرائت بر آن صدق نمی کند، کافی نیست

 البته اگر به واسطه کم شنوایی و یا سر و صدای زیاد، صدای خود را نمی شنود، همین که طوری بگوید که اگر مانعی نبود می شنید، کافی است.


 منبع: 
توضیح المسائل ده مرجع، م 952؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، القرائه، م 27؛ بهجت، استفتائات، ج2، س 1907 و وسیله النجاه، م 711؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 468 و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 919؛ سیستانی، العروه الوثقی مع تعلیقه، ج1، تکبیره الاحرام، م 5 و القرائه، م 27؛ صافی، هدایه العباد، ج1، م 770.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته