بپرهیز تا پشیمان نشوی


 بپرهيز تا پشيمان نشوی!

امام_علی_علیه_السلام :

«بپرهيزيد از عقب انداختن كارها و كنارگذاردن خوبى‌ها؛ چرا كه در آن، پشيمانى است» .

 «إيّاكُم وتَأخيرَ العَمَلِ ودَفعَ الخَيرِ ؛ فَإِنَّ في ذلِكَ النَّدَمَ».


 وقعة صفّين : ص ١٠٨

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده