​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

قاعده سنت قسمت دوازدهم شبهات قاعده4

شبهه چهارم:

آیا شفاعت می تواند سنت الهی را نقض کند؟

اشكال ديگرى كه مطرح شده اين است كه خداى متعال پيروى از شيطان را موجب دچارشدن به عذاب دوزخ دانسته است. (43 و 42) حجر: ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين و ان جهنم لموعدهم اجمعين: تو اى ابليس بر بندگان من تسلطى نخواهى داشت مگر گمراهانى كه از تو پيروى كنند و وعدگاه همگى ايشان دردوزخ است. در حقيقت عذاب كردن گنهكاران در عالم آخرت، يكى از سنتهاى الهى است و مى دانيم كه سنتهاى الهى قابل تغيير و تبديل نيست، چنانكه در آيه (43) فاطرفرموده: فلن تجد لسنه اللّه تبديلا و لن تجد لسنه اللّه تحويلا. هرگز براى سنت الهى تبديل و تغييرى نخواهى يافت. پس چگونه امكان دارد با شفاعت، سنت الهى نقض شود و تغيير يابد؟

جواب:

جواب اين است كه پذيرفتن شفاعت درباره گنهكاران واجد شرائط هم، يكى از سنتهاى تغيير ناپذير الهى است، زيرا سنتهاى الهى تابع ملاكها و معيارهاى واقعى است وهيچ سنتى با وجود مقتضيات و شرايط وجودى و عدمى آن تغيير ناپذير نيست، ولى عباراتى كه دلالت بر اين سنتها مى كند غالبا در مقام بيان همگى قيود موضوع وشرايط مختلف آن نيست، و از اين رو مواردى يافت مى شود كه ظاهر آيات مربوط به چند سنت مختلف، شامل آنها مى گردد در صورتى كه در واقع مصداق آيه اخص و تابع ملاك اقوى است. پس هر سنتى با توجه به قيود و شرايط واقعى موضوعش (و نه تنها قيود و شرايطى كه در عبارت آمده است) ثابت و تغيير ناپذير است و از جمله آنها سنت شفاعت است كه نسبت به گنهكاران خاصى كه واجد شرايط معينى و مشمول ضوابط مشخصى باشند، ثابت و غير قابل تبديل مى باشد. [1]

 

[1]. محمد تقى مصباح يزدى ، آموزش عقايد.

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده