قاعده سنت قسمت یازدهم شبهات قاعده 3

شبهه سوم :

آيا معجزه‏ها و كارهاى خارق‏العاده، نقض سنّت خدا است؟

جواب :

معناى معجزه، بى‏قانون بودن و يا فوق قانون بودن نيست. ماترياليستها دچار چنين اشتباهى شده‏اند كه بخشى از قوانين طبيعى جهان را كه به وسيله علوم كشف گرديده، قانونهاى واقعى و منحصر فرض كرده‏اند و سپس معجزات را نقض قانون پنداشته‏اند. ما مى‏گوييم آنچه را كه علوم بيان كرده است، در شرايط مخصوص و محدودى صادق است و زمانى كه با اراده يك پيغمبر يا ولىّ خدا كارى خارق العاده انجام مى‏گيرد، شرايط عوض مى‏شود، يعنى يك روح نيرومند و پاك و متصل به قدرت لايزال الهى شرايط را تغيير مى‏دهد؛ و به عبارت ديگر، عامل و عنصر خاصى وارد ميدان مى‏شود. بديهى است در شرايط جديد كه از وجود عامل جديد يعنى اراده نيرومند و ملكوتى ولىّ حق ناشى مى‏شود قانون ديگرى حكمفرما مى‏گردد.[1]

 

[1]. شهيد مرتضی مطهرى ، مجموعه ‏آثار ، ج ‏1، ص 139.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته