قاعده سنت قسمت دهم شبهات قاعده 2

شبهه دوم :

آيا قوانين آفرينش، استثناء پذير است؟

جواب :

پاسخ ، منفى است. اگر تغييراتى در سنّتهاى جهان مشاهده مى‏شود آن تغييرها معلول تغيير شرايط است و بديهى است كه هر سنتى در شرايط خاص جارى است و با تغيير شرايط،

سنتى ديگر جريان مى‏يابد و آن سنت نيز در شرايط خاص خود كليت دارد. پس تغيير قانون و سنت، به حكم قانون و سنت است ولى نه به اين معنى كه قانونى به حكم قانونى نسخ مى‏شود، بلكه به اين معنى كه شرايط يك قانون تغيير مى‏كند و شرايط جديد به وجود مى‏آيد و در شرايط جديد قانون جديد حكمفرما مى‏شود. در جهان، جز قانون و سنت و ناموسهاى لا يتغيّر وجود ندارد. اگر مرده‏اى بطور اعجاز زنده مى‏شود، آن خود حساب و قانونى دارد. اگر فرزندى همچون عيسى بن مريم (ع) بدون پدر متولد مى‏شود، برخلاف سنت الهى و قانون جهان نيست.

بشر، همه سنّتها و قانونهاى آفرينش را نمى‏شناسد و همينكه چيزى را بر ضدّ قانون و سنّتى كه خود، آگاهى دارد در نظر مى‏گيرد، مى‏پندارد مطلقا برخلاف قانون و سنت است، استثناء است، نقض قانون عليت است؛ و در بسيارى از موارد هم آنچه را كه به عنوان قانون مى‏شناسد قشر قانون است نه قانون واقعى. مثلًا ما مى‏پنداريم كه سنت آفرينش حيات، اين است كه همواره موجود زنده از ازدواج پدر و مادرى بوجود آيد، ولى اين قشر سنّت است نه خود سنت. آفرينش عيسى بن مريم قشر سنت را بر هم زده است نه خود آن را. اينكه قانونهاى واقعى آفرينش تخلّف ناپذير است سخنى است و اينكه آيا قوانينى كه ما شناخته‏ايم، قانونهاى واقعى جهان است يا قشرى از قانون است سخنى ديگر است.

 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته