شکستن قسم

شکستن قسم

 برخی از قسم ها را می توان شکست و نیازی به پرداخت کفاره نيست، ولی بسیاری از مردم نسبت به آن بی اطلاعند:
_ کسی که مجبور باشد یا از روی عصبانیت قسم بخورد، شکستن آن کفاره ندارد.
_ قسمی که از ذهن بگذرد و یا نوشته شود، کفاره ندارد.
_ قسمی که انجام آن غیر ممکن بوده و یا مشقت داشته باشد، شکستنش کفاره ندارد.
_ اگر کاری که برای انجام آن قسم خورده، حرام و مکروه باشد و یا کاری که برای ترک آن قسم خورده، واجب یا مستحب بوده باشد؛ مثلا: به خدا قسم ازدواج نخواهم کرد، خانه بستگان نخواهم رفت، دیگر کار خیر انجام نخواهم داد، قرض نخواهم داد و... شکستن چنین قسمی نیز کفاره نخواهد داشت.

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته