مسابقه یک عکس یک خاطره از سفر اربعین

 

 

شورای هیئات مذهبی استان  قم در نظر دارد مسابقه با عنوان یک عکس یک خاطره از اربعین را برگزار کند عزیزان میتوانند هر نفر یک عکس همراه یک خاطره  را ارسال نمایند 

به سه نفر از ارسال کننده گانبه قید قرعه  جایزه نقدی اهداءخواهد شد

برای ارسال عکس و خاطره از فرم حاضر اقدام نمایید.

 

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته