چگونه خیرات باعث رفع گرفتاری اموات میشود

چگونه خیرات  برای اموات باعث نجاتشان میشود؟

آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی فرمودند‌:
 شخصی از دنیا رفت.کسی در عالم خواب از او پرسید: 
«آیا خیراتی که برایت می فرستیم به تو می رسد؟» 

او در پاسخ گفته بود:«بله،خیرات شما به ما می رسد؛ اما چون نمی‌توانم چگونگی آن را توضیح دهم. 

 اما مثالی می‌زنم: کسی را فرض کنید که در حمامی است که فضای آن را بخار آب گرفته و بخار زیاد موجب تنگی نفسش شده است؛

 اما روزنه‌ی کوچکی از بیرون نمایان می‌شود و هوای تازه وارد حمام می‌شود او نفس عمیقی می‌کشد. 

خیرات شما هم وقتی به ما می رسد،این‌گونه باعث گشایش و رفع تنگی روح ما می شود.»

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته