شعر ژولیده برای امام رضا

امام_رضا علیه‌السلام
فرازی از یک #قصیده


اگر خواهی ای دل ببینی خدا را
نظر کن تو آیینۀ حق‌نما را

قدم زن به حصن حصین ولایت
که وادى امن است اهل ولا را

به ساقی مجلس بگو تا بیارد
شراباً طهورای قالوا بلا را..

به موسی بن جعفر عطا کرد خالق
وجود علی بن موسی الرضا را

به مُلک جهان جلوہ‌گر شد طبیبی
که بی‌نسخه درمان کند دردها را..

به صدها فرشته خدا داده فرمان
که خواندند با هم سرود رضا را..

صبا از عنایت به جنّت گذر کن
بشارت بدہ خاتم الانبیا را..

قدم زد به عالم امام رئوفی
که بخشد خراج جهانی گدا را

برآمد در آفاق شمس‌الشموسی
که خورشید بگرفته از او، ضيا را..

به گیتی نهاده قدم دادخواهی
که گيرد ز بيدادگر داد ما را

نظر کن چو «ژولیده» بر طوف قبرش
اگر خواهی ای‌ دل ببینی خدا را

ژولیده_نیشابوری
 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده