​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

قبض روح در قرآن

قبض_روح_به_دست_خداوند

بعضی آیات ، انجام قبض روح را به خداوند نسبت داده اند :

《 اللهُ یَتَوَفَّیَ الاَنفُسَ  حینَ مَوتِها وَالَّتی لَم تَمُت في مَنامِها..》

 وخداوند جان انسان ها را حین مرگ دریافت می‌کند .
توفی ؛ از ماده <وفی >است به معنای دریافت کردن چیزی تمام و کمال و بدون کم وکسری.
مثال : 
فردی مبلغ یک میلیون تومان را به صورت امانت به کسی واگذار می‌کند؛ ودر تاریخ معین این مبلغ توسط امانت گیرنده ، بازگردانده می شود و فرد وام گذارنده تمام وجه را دریافت می‌کند. 
این دریافت کامل را توفی می گویند.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده