قاعده سنت قسمت ششم ویژگی سنت الهی2

2. تعلیل دارد و در تشریح شایان است

یعنی سنت الهی قابل به اصلهای نیست مخصوص تشریحات نیست  بعد مثلا اگه یادتون باشه تحریکی داشتیم یعنی قاعده حرکت اما ما موچود نداریم این خودش یه قاعده و سنت است یعنی کسی که می خواهد مطالعه داشته باشد و قرآن را داشته باشه و این میشه یه مبنا براش در مطالعات فیزیک و شیمی و ممکن است لذا هیچ موجودی را ؟ فرض نکنیم یا همین قاعده که قاعده زوجیت قاعده زوجیت لذا خیلی از مسائل براتون از پیش فرض شده هم در تکفیر و در تشریح اما اینکه میگم البته این که میگم در تکفیر جریان داره و در تشریح منظورم این نیست که  در موردی که در تشریح است در تکفیر هم جریان داشته باشه نه یه سنت ها ی داریم که مال تکفیریات است و یه سنت های داریم که برای تشریحات است ممکن است حالا یه سری قوانین بینشون مشترک باشه

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته