آرامش در زندگی"، جلسه هفتم، سال ۱۴۰۰

سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع " آرامش در زندگی"، جلسه هفتم، سال ۱۴۰۰

یکی از مواردی که محبت و حسن ظن ما را نسبت به خدا بیشتر می کند و به تبع آن آرامش ما را در زندگی بیشتر می کند، دیدن نعمت های خدا و لطف هایی است که خداوند متعال در حق ما کرده است. خداوند در قرآن فرموده است: بندگان شاکر من کم هستند. ما باید تلاش کنیم تا با نگاه بهتری نعمت های اطراف مان را که خدا به ما داده ببینیم و نعمت های بیشتری را درک کنیم. تمام لحظات زندگی ما سرشار از نعمات هست ولی ما توجه نداریم. نعمات، الطاف و محبت خدا نسبت به ما هستند و انسان با دیدن نعمات حسن ظنش نسبت به خدا بیشتر می شود و شکرگزاری اش هم بیشتر می شود. دیدن نعمت های خدا یک لطافت روحی می خواهد.

رحمت صفت ذاتی خداست و اهلبیت هم مظهر رحمت الهی هستند، رحمت الهی هیچ جا قطع نمی شود و اهلبیت هم رحمت موصوله الهی هستند و هیچ جا رحمت شان قطع نمی شود. خدا سنّت و رسمش در قرآن بر این است که اگر کسی شکرگزار باشد خدا هم نعمت هایش را زیاد می کند. توصیه اهلبیت در روایات بر این است که در مسائل مالی و دنیوی خودتان را با افراد پایین تر از خودتان مقایسه کنید تا دچار حرص و طمع نشوید و در مسائل معنوی خودتان را با افراد بالاتر از خودتان مقایسه کنید تا دچار عجب و غرور نشوید. انسان اگر واقع بینانه بنگرد لحظه به لحظه زندگی اش سرشار از نعمت است و مهم این است که این نعمات را درک کند و بفهمد که خدا چقدر به او لطف داشته است و خود این باعث افزایش محبت نسبت به خدا می شود.
 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته