نا امید نشوید

ناامید نشوید

مشكلات كودكان معمولا يك شب حل نمي‌شود و تغييرات در كودكان و نوجوانان تدريجي، آرام و مرحله به مرحله صورت مي‌گيرد.

 برخي والدين وقتي در تغيير عادات و رفتارهاي فرزندشان به مشكل برمي‌خورند، به سرعت آشفته و نااميد مي‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهند. حال آنكه بايد به پيشرفت‌هاي كوچك و تدريجي فرزندشان توجه كنند زيرا كليد پيشرفت‌هاي بزرگ، تشويق پيشرفت‌هاي كوچك است.

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده