به کودکان نه بگویید

از دو سالگی به بعد به درخواست های اشتباه کودک "نه" بگویید. 
اگر کودک شما بداند که شما به خواسته او پاسخ مثبت می دهید دیگر مهم نیست که ده بار هم گفته باشید "نه" !. آنقدر گریه می کند، نق می زند و خودش را به در و دیوار می کوبد تا شما تسلیم شوید و به هدفش برسد. 
تنها راه حل اینست که کودک بداند شما کاملا قاطع هستید و نظرتان تغییر نمی کند.
نکته مهم اینست که قبل از "نه" گفتن کمی تامل کنید و مطمئن شوید آیا "نه" شما واقعی است یا از روی بی حوصلگی، نداشتن وقت کافی یا هر دلیل دیگری. این منطقی نیست که یک موضوع گاهی "نه" و گاهی "آری" باشد!

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده