​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

دفترت را پاک نگه دار

پدری، دفتر مشق فرزندش رو که خیلی تمیز و مرتب بود نگاهی کرد و گفت:
فرزندم! چرا توی این دفتر، حرفای زشت ننوشتی؟ چرا کثیفش نکردی؟
چرا خط خطیش نمیکنی؟ پسر با تعجب گفت: باباااا چون معلم هر روز نگاه میکنه و نمره میده.

پدر گفت: آفرین! دفتر زندگیت رو مثل این دفتر، پاک نگه دار،
چون معلمی هست و هر لحظه داره نگاه میکنه و بهت نمره میده!

ألَم یَعلَم بأنَّ اللهَ یَری؟ « آیا انسان نمیداند که خدا او را می بیند؟ »

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده