وضع ظاهری مناسب

 

وضعیت ظاهری مناسب 

مربی در برقرارکردن ارتباط تربیتی، باید به آراستگی ظاهر بپردازد تا از عوامل ظاهری نفرت و گریز نیز تهی باشد. آراستگی لزوماً به معنای اشراف منشی نیست، بلکه با سادگی نیز می‌توان آراسته بود.

پیامبر (ص) در مقام مربی، بر حفظ آراستگی ظاهر، آشکارا اصرار می‌کرده است. از همان آغاز که فرمان بعثت به او ابلاغ شد، دستور پاکیزگی نیز به وی داده شد: 
یا أیُّها المُدَّثِّر قُم فَاَنذِر و رَبّکَ فَکَبِّر و ثیابَکَ فَطَهِّر؛ 
ای به جامه درپیچیده، برخیز و به انذار مردم همت گمار و خدایت را به بزرگی یاد کن و جامه ات را از هر عیب و آلایش پاکیزه دار. 
پیامبر (ص) به نظیف بودن و خوش بویی شهره بود.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته