مثال های تربیتی

 

مثال_های_تربیتی


گاه سنگی به گوشه ی شیشه ی خودرویی می‌خورد و همان نقطه را می‌شکند، 
اما با گذشت زمان، شکستگی پیش رفته تا جایی که تمام سطح شیشه را می‌پوشاند، 
مگر آن که گرداگرد آن نقطه ی شکسته، خطی کشیده شود تا شکستگی پیشروی نکند. 

بیماری‌های روحی نیز همین گونه اند؛ اگر به دل آدمی راه یافتند، باید سریع با توبه و استغفار بر آنها خطی کشیده شود، وگر نه پیوسته بیشتر و بیشتر خواهند شد. 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته