​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

قرار نیست فرزند شما کامل باشد!!!

 

قرار نیست فرزند شما کامل باشد!!!

عده زیادی از والدین اظهار می دارند که از عملکرد نوجوان خود راضی نیستند و نوجوان آنها شایستگی ها و لیاقت نا متناهی دارد!

والدین توقع دارند:

-نوجوان باید معدل بالای ١٩ داشته باشد.
-حتما باید پزشکی بخواند. 
-باید کلاس زبان برود و عالی صحبت نماید.
-باید موسیقی کار کند و استاد ... باشد.
-نباید با موبایل بازی کند.
-نباید شیطنت نماید.
- نباید پای تلویزیون بنشیند.
-نباید عصیان نماید.
-نباید اشتباه نماید.

 باید .... نباید ...........باید ..... نباید ...... باید ..... نباید ...!!!!!

نوجوانان ربات نیستند که توسط شما برنامه ریزی گردند. آنها انسان هستند و توسط خالق خود صاحب "طرح الهی" و "رسالت" بوده و شما والدین صرفا می بایست با بارش مهربانی و عشق و پذیرش بگذارید آنها طرح الهی خود را جستجو کنند و بیابند و زندگی کنند.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده