قرار نیست فرزند شما کامل باشد!!!

 

قرار نیست فرزند شما کامل باشد!!!

عده زیادی از والدین اظهار می دارند که از عملکرد نوجوان خود راضی نیستند و نوجوان آنها شایستگی ها و لیاقت نا متناهی دارد!

والدین توقع دارند:

-نوجوان باید معدل بالای ١٩ داشته باشد.
-حتما باید پزشکی بخواند. 
-باید کلاس زبان برود و عالی صحبت نماید.
-باید موسیقی کار کند و استاد ... باشد.
-نباید با موبایل بازی کند.
-نباید شیطنت نماید.
- نباید پای تلویزیون بنشیند.
-نباید عصیان نماید.
-نباید اشتباه نماید.

 باید .... نباید ...........باید ..... نباید ...... باید ..... نباید ...!!!!!

نوجوانان ربات نیستند که توسط شما برنامه ریزی گردند. آنها انسان هستند و توسط خالق خود صاحب "طرح الهی" و "رسالت" بوده و شما والدین صرفا می بایست با بارش مهربانی و عشق و پذیرش بگذارید آنها طرح الهی خود را جستجو کنند و بیابند و زندگی کنند.

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته