فرزند پروی مستعدانه

فرزندپروری مستبدانه

برخی از والدین نظم بسیار خشکی رو پیاده میکنند و از بچه ها انتظار دارند بدون چون و چرا، به حرفهاشون گوش بدن. روششون، شبیه حکومتهای مستبدیه که در طول تاریخ، بارها بر کشورمون حکومت کردند.
 
همچنان که این حکومت ها در دل ملتها جایی نداشتند و اکثرشون سرنگون میشدند، این والدین هم در دل فرزندان جایی ندارند و فرزندان به محض اینکه قدرت پیدا کنند علیه این والدین مستبد قیام  میکنند. 

بیشتر مشکلات دوران نوجوانی، به این طغیان نوجوان، علیه روش والدین برمیگرده. این والدین برای بچه هاشون اهداف بزرگی در سر دارند که به   هیچکدومش نمیرسند.
 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته