خواسته های فرزند

پاسخ به خواسته های فرزند

هر چه به خواسته های کودک بیشتر پاسخ دهیم، دایره اسارت او تنگ تر و ظرفیت تحمل او کمتر و دامنه درخواست های او گسترده تر می شود

 این به این معنی نیست که به هیچکدام از خواسته های او پاسخ ندهیم اما تعادل را رعایت کنیم و بگذاریم کودک برای خواسته هایش تلاش کند.

برای‌مثال میتونید جدولی از کارهای خوب برای او درست کنید و زمانی که کار های خوب او به تعداد مشخصی رسید به عنوان جایزه یکی از خواسته هایش‌را برآورده کنید.
 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته