برنامه های تبلیغات

برنامه های تبلیغات

در برنامه‌های تبلیغاتی باید زمان بندی برنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که متناسب با سن و سطح اعضا بوده و تداخلی با برنامه های دیگر نداشته باشد.

برنامه های ثابتی که باید در زمان بندی مد نظر گرفته شود و طلاق روانی در آنها پیش نیاید عبارتند از نماز جماعت اول وقت، زمان جلسات گروهی، زمان مشاورات فردی، کلاسهای آموزشی، وعده‌های غذایی، زمان خواب و استراحت...

نظم و انظباط در برنامه ها باید توسط مسئول اردو ایجاد شود و دیگران ایشان را در این امر یاری کنند.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته