آسیب شناسی تربیتی

#آسیب_شناسی_تربیتی


همیشه بی اخلاقی ها به جهت غضب و عصبیت رخ نمی‌دهند.
ایجاد محبت افراطی نسبت به سرگروه هم می‌تواند از دیگر آسیب ها به شمار آید.

محبت و ارتباط و دلسوزی بیش از حد و اندازه می‌تواند ناشی از رفتار های ضد اخلاقی و تربیتی باشد.

مربی ای که در رفتار و برخورد های خود اعضا را بسان کودکی خردسال می‌انگارد و با آنها مانند عاشق و معشوق سخن می‌گوید باید بداند که با این کار نیروی عقل و استدلال خود و متربیان را ضعیف کرده و هرگز در تربیت افراد موفق نخواهد بود.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده