اعمال روز بیست و پنجم شوال

 اعمال روز بیست و پنجم شوال

اعمال ماه شوال- روز بیست و پنجم شنۀ صد و چهل و هشت به قول بعضی، وفات امام جعفر صادق علیه السلام واقع شده و بعضی، روز وفات را نیمه رجب گفته اند و سبب وفات آن حضرت، زهری بوده که در انگور به آن حضرت خورانیده بودند و روایت شده که چون هنگام وفات آن حضرت شد چشم های خود را گشود فرمود که خویشان مرا جمع کنید؛ چون همه جمع شدند به سوی ایشان نظر کرد و فرمود: شفاعت ما نمی رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد و اعتنا به شأن او ننماید.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته