شعر امام زمان هاشمی

امام_زمان_عج

از تو دور افتاده ایم و با فراقت راحتیم
باز اما ادعا داریم فکر حضرتیم

فکر بیداری مایی ما ولی خوابیم خواب..
عفو کن‌ آقا اگر اینقدر اهل غفلتیم

تو به‌ گمنامان نگاه بیشتر داری ولی...
ما ز چشم افتاده ها از عاشقان شهرتیم

پشت ابر معصیت ماندیم و نابینا شدیم
حاضر کامل شما هستی و ما در غیبتیم

با تمام‌ این بدیها نام‌ مارا خط مزن
با تمام این بدیها باز هم در خدمتیم

جز‌حسین‌و روضه اش راه نجاتی نیست نیست
ما برای آشتی با تو دخیل هیئتیم

سیدپوریا هاشمی

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته