شعر امام زمان نعمتی

 

#امام_زمان_عج

حضور سبز نگاه تو جان دهد ما را
در این دیار غریبی امان دهد ما را

ترنم سر گیسوی رفته بر بادت
برای نغمه سرایی زبان دهد ما را

ببین چه زود ز هجران تو شکسته شدیم
جفاست گر کسی نام جوان دهد ما را

خدا کند کسی آید ز دور هم که شده
فقط جمال تو دلبر نشان دهد ما را

برای درد و دل با تو آمدیم اینجا
اگر که هق هق گریه امان دهد ما را

میان گریه ز پروردگار تو خواهم
هرآنچه تو بپسندی همان دهد ما را

نوازش سحرت تا ز غصه جان ندهیم
دلی شکسته و اشکی روان دهد ما را

نگاه نافذ تو گر شبی به ما افتد
دلی به وسعت هفت آسمان دهد ما را

قاسم نعمتی
 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته