لیست فروشگاه های  فعال هیئت کارت  و درصد تخفیف لحاظ شده

 

 

نام فروشگاه

درصد تخفیف

درمانگاه دندانپزشکي لبخند نقدي 5%

4

درمانگاه دندانپزشکي لبخند نقد 10%

7

درمانگاه دندانپزشکي لبخند نقد 30%

25

جواهري سيترين

5

فروشگاه مبلمان و صنایع چوبی یاس

15

مرکز داندانپزشکي دي

20

کادويي بهمن

10

کت و شلوار ماه داماد

12

دندان پزشکي آريا

20

فروشگاه پوشاک کاسوا

7

فروشگاه ورزشي آديداس

7

 

 

نام فروشگاه

تخفیف

میترا الهیاری-ويزيت زنان و داخلي مطب پزشک عمومي

35

وحید سعیدی-ويزيت مطب پزشک عمومي

35

سیدمهدی محققی-ويزيت مطب پزشک عمومي

25

اکبر ایمیق-ويزيت مطب پزشک عمومي

45

اکبر ایمیق-تزريقات و جراحي مطب پزشک عمومي

25

محمدرضا بوشهریان-ويزيت مطب پزشک عمومي

25

عباس پوراحمدی-ويزيت مطب پزشک عمومي

45

اسماعیل پایان-ويزيت پزشک عمومي درمانگاه خاتم

15

اسماعیل پایان-ويزيت پزشک متخصص درمانگاه خاتم

15

اسماعیل پایان-بخش دندانپزشکي عمومي و تخصصي درمانگاه خاتم

15

اسماعیل پایان-بخش دندان جرمگيري وراديوگرافي درمانگاه خاتم

45

اسماعیل پایان-بخش دندانپزشکي ايمپلنت درمانگاه خاتم

10

مطب پزشک عمومي دکتر ابوالفضل  آقاجاني

25

ويزيت مطب پزشک عمومي مرتضي جعفرزاده

45

تزريقات و جراحي مطب پزشک عمومي مرتضي جعفرزاده

15

تزريقات و جراحي مطب پزشک عمومي فاطمه رضيان

20

ميکرودرم و ميکرونيدلينگ مطب پزشک عمومي رضيان

10

ويزيت مطب پزشک عمومي مهدي عرفاني راد

50

تزريقات وجراهي مطب پزشک عمومي مهدي عرفاني راد

25

آزمايشگاه علمي وتحصصي زکريا

15

ويزيت مطب پزشک عمومي محمدعيسي صالحي

25

آزمايشگاه پويا- آزمايشات روتين

20

آزمايشگاه پويا- آزمايشات غربالگري

10

ويزيت مطب پزشک عمومي حسن نوش آبادي

25

ويزيت عمومي و متخصص و روانپزشک-درمانگاه قائم

15

خدمات آزمايشگاهي - درمانگاه قائم

15

خدمات دندانپزشکي - درمانگاه قائم

15

خدمات عينک سازي - درمانگاه قائم

15

فيزيوتراپي درمانگاه شبانه روزي قرآن و عترت(ع)

8

راديولوژي درمانگاه شبانه روزي قرآن و عترت(ع)

8

آزمايشگاه درمانگاه شبانه روزي قرآن و عترت(ع)

6

سايرخدمات به جزدندانپزشکي درمانگاه قرآن وعترت

8

راديولوژي وسونوگرافي صبا(راديولوژي ساده)

15

راديولوژي وسونوگرافي صبا(راديولوژي رنگي)

20

راديولوژي وسونوگرافي صبا(سونوگرافي)

20

داروخانه قواميان

7

آزمايشگاه سپهر- آزمايشات کلينيکال

15

سونوگرافي وراديولوژي درمانگاه شبانه روزي دي

10

آزمايشگاه پاستور- کليه آزمايشات

20

عينک المهدي- ساخت وفروش عينک طبي- سميرا احمدي

17

عينک المهدي - ويزيت بينايي سنجي - سميرا احمدي

45

عينک المهدي - عينک آفتابي - سميرا احمدي

10

عينک سالار- طبي وآفتابي - محسن نيلي احمدآبادي

25

عينک سالار- لنزطبي ورنگي- محسن نيلي احمدآبادي

15

ويزيت مطب پزشک عمومي فاطمه رضيان

15

بوتاکس مطب پزشک عمومي فاطمه رضيان

15

کليه خدمات داروي وبهداشتي داروخانه بوعلي سينا

10

ويزيت مطب پزشک عمومي دکتر محمد صالحي

17

تزريقات و جراحي مطب پزشک عمومي محمد صالحي

20

کليه خدمات مطب دندانپزشکي دکترابراهيم نظري

15

کليه خدمات فيزيوتراپي سپيد(به جز طب سوزني)

20

کليه خدمات بجزRFفيزيوتراپي پرديسان-ليلاگائيني

20

امين طب (کليه خدمات)

10

کليه خدمات،ويزيت متخصص اعصاب وروان دکتردارابي

30

کليه خدمات سونوگرافي سينا دکترمحمد پارچه باف

15

کليه خدمات و يزيت و تزريقات دکتر مسعود دادفر

35

ويزيت متخصص اطفال دکتر الهام رمضاني

25

ويزيت متخصص مغزواعصاب دکترسيدصادق کلانتر

25

کليه خدمات فيزيوتراپي نفيس(به جز ماساژ)

10

آزمونهاي شنوايي سنجي سمعک آوا طيبه دولتي

30

قالب ضدآب وضد سمعک آوا طيبه دولتي

15

کليه خدمات و ويزيتهاي درمانگاه آل مرتضي(ع)

15

ويزيت وکليه خدمات مطب متخصص ارتوپددکتراحمدي ج

20

پست،روکش،ايمپلنت،ترميم زيبايي دندانپزشکي طيبي

8

الباقي خدمات دندانپزشکي طيبي

10

سونو،راديولوژي،OPG راديولوژي وسونوگرافي تسنيم

15

تراکم چربي،تراکم استخوان،BMD  راديولوژي تسنيم

20

تجويز سمعک در سمعک آوا طيبه دولتي

6

کليه خدمات فيزيوتراپي نجم دکتر فضل الله اکبري

25

لنـز - عينک المهدي - سميرا احمدي

4

ويزيت و تزريقات مطب دکتررضا ابراهيمي

15

خدمات پوستي مطب دکتر رضا ابراهيمي

10

ويزيت مطب پزشک عمومي محمدرضا صفري

25

درمانگاه امام سجاد-کليه خدمات

8

عطاري گلستان

10

روغن هاي خوراکي و آبليمو - عرقيجات بوعلي سينا

5

محصولات طبيعي - عرقيجات بوعلي سينا

10

عرق و روغن طبي - عرقيجات بوعلي سينا

15

عطاري بامبو

15

عطاري بهارستان

15

داروخانه دکتر ثامنيان

10

کليه خدمات سونوگرافي وراديولوژي امام سجاد(ع)

8

ويزيت مطب متخصص مغز دکتر سعيد  اخياني

8

سونو ،راديولوژي،OPG راديولوژي وماموگرافي پويا

10

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته