شهید ربیعی

 

نام :محمدتقى
نام خانوادگى :شيخ‌ربيعى
نام پدر :رضا
تاريخ‌تولد :۰۱/۰۶/۱۳۳۲
تاريخ شهادت :۲۳/۰۲/۶۱
نوع حادثه :حوادث‌ مربوط به‌ جنگ‌ تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌ درجبهه
وصيت‌نامه :وصيت‌نامه شهيد محمدتقى شيخ‌ربيعى

بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون
از آنجا كه نوشتن وصيت‌نامه براى هر فرد مسلمان واحب است اينجانب محمدتقى شيخ‌ربيعى حقانيت خداوند يكتا و رسولانش و به حضرت محمد (ص) خاتم انبيا و جانشينان بر حقش حضرت على (ع) و يازده فرزند بزرگوارش شهادت مى‌دهم و اينك كه درخواست اعزام جبهه براى جنگ با كفار و دشمنان اسلام را دارم وصيت‌نامه جديد خود را مى‌نويسم اگر افتخار شهادت را پيدا كردم هيچ يك از بستگان من برايم سياه نپوشند و گريه نكنند تا روح من شادتر باشد.
۱- تقاضاى من از همه اقوام و بستگانم اين است كه اگر از طرف من نسبت به نان بى‌احترامى شده مرا ببخشند
۲- يك باب خانه‌ای كه دارم و به نام همسرم مى‌باشد متعلق به ايشان و تصميم درباره آن و همچنين مقدار بدهى من هم به عهده ايشان مى‌باشد (مقدار بدهى من در وصيت‌نامه‌اى كه در خانه است نوشته شده)
خداحافظ به اميد پيروزى كامل اسلام و برقرارى حكومت مهدى (عج)
درود بر خمينى مرگ بر چپاولگران شرق و غرب محل امضاء محمدتقى شيخ‌ربيعى

 
۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده