شعر در مورد شهدا

_آیینی
#غزل
#شهادت_شهدا

سیلی تساهل

بوی شهادت می وزد از این حوالی
گویی که سرما خورده اند اما اهالی

 دیگر نمیبوید کسی آلاله ها را
باغ شهادت شد خزان پایمالی

امر به معروف از تساهل خورده سیلی
آه ای شهیدان، جایتان خالی است خالی

غیرت کساد است و خریداری ندارد
گرم است بازار ریا و بی خیالی

ایثار و مردی با غزل ناسازگار است
باید سرود اینجا از ابروی هلالی

وقتی که میرفتید تا مرز خدا، بود
در کوله بار قلبتان عشق جلالی

خفتید در آغوش گرم وصل، اما
ما مانده ایم و صد بغل آشفته حالی

کمیل کاشانی
 

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته