هم اندیشی مسئولین هیئات درباره حجاب و عفاف

 

 

هم اندیشی مسئولین هیئات درباره حجاب و عفاف و امربمعروف و نهی از منکر با حضور حجه الاسلام و المسلمین دکتر آقاتهرانی

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده