غزل امام زمان

غزل امام زمان
امام زمان عج گیرددل من بهانه بی تو قمری نکند ترانه بی تو درفکر توام خبر بیاید تاراست دلم شبانه بی تو ذوق غزل بهاری من هرگز نزند جوانه بی تو ای منجی این جهان هستی دلتنگ شده زمانه بی تو مرغ دل من اسیر غم هاست پر بسته در آشیانه بی تو هرجا گذرم صفا نبینم غمبار.روم بخانه بی تو دل سوخته صالحی دراین ره گیرد دل او بهانه …
ادامه مطلب