شخصیت رهبری از دیدگاه بزرگان

شخصیت رهبری از دیدگاه بزرگان
شخصیت سیاسی مقام معظم رهبری از دید گاه علماءو بزر گان   حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه): به نظر من ایشان یک فقیه و یک مجتهد است کسی که در سال های طولانی در جهان سیاست استادی چون امام داشته است و خودش نیز دارای استعداد سر شار است . چنین فردی دارای مقام بلندی از درک سیاسی است، دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری ایشان، یک …
ادامه مطلب