دلنوشته برای سردار

دلنوشته برای سردار
  بسم الله الرحمن الرحيم سلام بر حاج قاسم ظرفهاى شام را كه شستم، كترى را پر كردم و گذاشتم تا بجوشه. چشمم به عكس هايى افتاد كه عكس حاج قاسم را براى پروفايلشون گذاشته بودند. يكى از عكسها نظرم را جلب كرد. با چشمهاى خمار لبخند قشنگى داشت. صندلى را عقب كشيدم و باهاش حرف زدم. "حضرت آقا خيلى دوستت داره. وقتى حضرت آقا نماز ميت رو ميخوند، عبارت …
ادامه مطلب