زندگینامه عبدالحسین اشعری

 

حضــرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمین آقــای حــاج شــیخ عبدالحســین اشــعری، یکــی از خطبا و شــعرای حوزه علمیه قم بود. فقید سعید در ســال 1325ش )1375 ق(، در شــهر قــم، در بیت تقوا و فضیلت زاده شــد. پدرش اســتاد بزرگ قرائــت و تجویــد قــرآن آقای حاج میــرزا حبیباهلل اشــعری بود که با تأســیس »هیــأت قاعیه« اولین مؤســس جلســات قرائــت دعــای کمیــل و ندبه و ســمات و قرائــت قــرآن در قم بود و صدهــا نفر را با قرائت و تجوید قرآن آشــنا ســاخت و بذر معنویت و نــور قــرآن را در خانهها و محالت قم پاشــید. آن مرحوم پس از تحصیالت دبیرســتان، به تحصیل علــوم دینــی روی آورد و ادبیــات را نــزد مرحــوم اســتاد شــیخ رحمــتاهلل فشــارکی و شــر ح لمعه را نــزد حضــرات ســیدابوالفضل موســوی تبریــزی و محییالدیــن فاضــل هرنــدی و ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: جعفــر ســبحانی، محمدعلی گرامــی )شــر ح منظومــه( )رســائل(، اعتمــادی، فاضــل لنکرانــی )مکاســب(، ســلطانی طباطبایی )کفایه(، خزعلی )تفســیر( و مشــکینی )اخالق( فرا گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار ج آیــات عظام: آقــای گلپایگانــی و مــکارم شــیرازی حاضــر شــد و بهرههــای فراوان برد. آن مرحــوم به جز تحصیل، بــه تألیــف و تبلیغ دیــن در قم و شــهرهای دیگر و ســرودن اشــعار پرداخــت. او از شــاعران انقلابی  قــم بــود 

نوشته های اخیر

نظر بدهید
انتقاد و پیشنهاد
پیام به ریاست شورا

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش