زندگینامه حاج سید احمد شمس

 

 

حاج سید احمد شمس

احمد شمس متولد  سال ۱۳۳۱ در قم و خانواده ای که در آن متولد شد اتصال با برنامه های مداحی وسخنرانی، روضه خوانی داشت و عمدتا مرحومه والده ی ایشان در این زمینه مشوق و  راهنمای او بوده اند.

ارتباط با روحانیون و علما مشی خانوادگی وی بود و بدلیل ارتباط با آنها خیلی از انگیزها در ایشان شکل گرفت که در این صحنه قدم بگذارد.

در زمینه های کاری کسانی وی را کمک و هدایت کردند که افراد پاک و مقدسی  بودند و در انتخاب استاد اشتباه نکرد و یا کمتر دچار اشتباه شد.

یکی از شاخصین این امر مرحوم حاج آقای مولوی در قم بودند. مرحوم آیت الله میر عظیمی که از بچگی در دامن آن بزرگوار رشد کرد.  مرحوم حاج سید صادق،اخوی بزرگ هم خطیب بود و هم خوش صدا، در زمان آیت الله العظمی بروجردی ایشان در بحث اداره مجالس شرکت داشت.

در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی و بعد هم در مدرسه  حقانی که شهید قدوسی آنجا بودند تحت تعلیم دروس طلبگی قرار گرفت. سید محمد شمس معتقد است:" من می گویم که شرایط را باید ببینیم چنانچه شرایط مداحی چیست؟ ما باید تعریفی از مداحی داشته باشیم که مداح یعنی چه؟ مداحی یعنی چه؟ ابزار و لوازم چه چیز را می خواهد؟ شما یک ساختمان را تصور کنید نمی توانید نقشه اش را بکشید،... برای مداحی باید در زمینه های مختلف کار شود راهکاریی هم باید در نظر گرفته شود و افرادی هم که می آیند باید پالایش شوند و برنامه ریزی صورت بگیرد. یک عده از جوانها توقعشان بالاست که آن خواننده هالیوودی هرطور که می خواند در من مداح هم آن لحن و صدا را بشنود.

این معنایش استقبال نیست که خواسته های خودشان را در آن فضا و صدا ببینند و من مداح هم میروم به دنبال اینکه آن سبک و صدا را تقلید کنم و تو گوشم ملودی میگذارم و شعری هم که به این ملودی بخورد می خوانم. شعر اصیل مداحی هر شعری نیست، بسیاری از شعرای ما زحمت کشیده و شعر گفته و شعرهای ما در کتاب های کتابخانه مانده است.

خوشبختانه مقام معظم رهبری و بسیاری ازعلما و مراجع و مراکز علمی ما آمدند دراین زمینه قدم گذاشتند و در ایام خاص هم آقایان می آیند و ابراز می کنند. یک تشکیلاتی درجامعه مداحی باید این ها را استخراج و عملی کند عملیاتی کردن غیراز اینکه ما فقط بشنویم، شنیدن این حرفها خوب است. یعنی سی سال کم و زیاد مقام معظم رهبری آمده و هرباردرسخنرانی هایشان راهکارهایی دادند.

باید سرمایه های جامعه مداحی که الان به صورت پراکنده و یا به صورت سلیقه ای در اطراف ما هستند جمع شوند و یک متولی فنی آنها را هدایت کند.

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده