شعر شهادت امام صادق(ع)

سایه‌نشینِ رحمت شیخ الائمه‌ایم

حیرانِ از کرامت شیخ الائمه‌ایم

سینه به سینه لطف مدامش به ما رسید

لبریزِ از محبت شیخ الائمه‌ایم

از بین هرچه مذهب و دین و عقیده‌ای

ما پیروانِ نهضت شیخ الائمه‌ایم

آری اگر که خادم سلطانِ مشهدیم

مدیونِ به امامت شیخ الائمه‌ایم

فرموده‌ است: شیعه‌ی ما از سرشت ماست

یعنی که در حمایت شیخ الائمه‌ایم

در عرصه‌ی قیامت و آن روزِ بی کسی

ما شامل شفاعت شیخ الائمه‌ایم

یک گوشه از مصیبت او قبر خاکی‌اش

در حسرتِ زیارت شیخ الائمه‌ایم

اما چقدر روضه‌ی او مثل مرتضاست

ما روضه‌خوانِ حضرت شیخ الائمه‌ایم

دستان بسته، آتش و دیوار و کوچه‌ها

گریه کنانِ غربت شیخ الائمه‌ایم

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده