نرم افزار سخنران

 

این نرم افزار با همکاری کانون فرهنگی هنری ساجده تولید شده است

 

معرفی:

نرم افزار سخنران مجموعه ای است از آموزش و محتوا جهت استفاده در سخنرانی. این نرم افزار میتواند نیاز مبلغین را در زمینه استفاده از کتاب‌های سوژه سخن، سخنرانی مکتوب و آرشیوهای سخنرانی صوتی برطرف کند.

 

شامل بخشهای زیر:

سخنرانی مکتوب

سخنرانی مکتوب موضوعی

سخنرانی مکتوب مناسبتی

سوژه سخن موضوعی

سوژه سخن مناسبتی

سخنرانی کوتاه

سخنرانی صوتی

سخنرانی صوتی موضوعی

سخنرانی صوتی مکتوب

آموزش سخنرانی به صورت مکتوب

آموزش سخنرانی به صورت صوتی

اهداف:

.........................................................

سهولت استفاده از سخنرانی مکتوب

سهولت استفاده از سوژه های سخن

استفاده از محتوای مناسبتی برای سخنرانی

استفاده از محتوای موضوعی برای سخنرانی

آموزش روشهای سخنرانی

 

شاخصه ها:

...............................................

کاربری آسان

چینش تمام محتوا بر ساختار اندروید

قابلیت به روز رسانی و اضافه نمودن محتوا

 

ورود به نصب برنامه

 

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده