​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

امام چزاغ هدایت

 

سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "امام چراغ هدایت انسان از شر شیطان"


خدای متعال در قرآن، ائمه (ع) را با بیان نورانی وحی معرفی کرده است و بهترین راه شناخت ساحت ائمه معصومین (ع) رجوع به آیات قرآن است. بسیاری از آیات هم در خصوص حضرت سید الشهداء نازل شده است.

یکی از آیاتی که ناظر به مقامات ائمه (ع) هست، آیات سوره مبارکه طه می‌باشد. در این آیات از ائمه (ع) با سه عنوان یاد کرده است؛ عنوان هدی، بعدی عنوان ذکر و سوم عنوان آیات. در مقابل هر کدام از این سه عنوان تکلیفی از ما خواسته شده است و آثار روی‌گردانی از آن تکلیف را هم مشخص کرده است.

زمانی که قضیه هبوط برای حضرت آدم پیش آمد. در سوره طه هم به جریان هبوط اشاره می‌کند و اینکه ابلیس هم هبوط می‌کند و حکم بر این قرار گرفته که آدم با شیطان در زمین زندگی کند. حال چگونه باید از شرور شیطان رها شد؟
  

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده