برکات ماه رجب

به نام خداوند بخشنده مهربان

اول ماه رجب جلوه گر ماهی تمام         کامداز هفت آسمان مهر گردونش سلام

آیت الله حق شناس میفرمایند:

ماه رجب ، ماه رحمت بی حد پرورگار است

خلاصه این است که این نفس ناطقه با این قدرت و اقتدار نمیتواند درک بکند که پروردگار برای شب زنده داران چه پاداشی قرار داده است.همان روایتی که درباب نماز شب وارد شده است، درباره ماه رجب هم وارد شده است.

ماه رجب((شهرالله الاصب))است.یعنی دراین ماه آنقدر پروردگار بر بندگان خویش رحمت میریزد که قابل تصور نمی باشد.((ویعطیهم الله من الکرامات و المثوبات))

 

 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته