پیام های زیبا برای امام هادی

گرچه غریبانه جان سپردی،پناه ارض و سما شدی تو

 شهادت امام هادی تسلیت باد

*

*

امام هادی مسموم کین شده،بهر عزایش دل ها حزین شد

فاطمه گرید در عزای او،سامرا گشته کربلای او

 شهادت امام هادی تسلیت باد

*

*

مردم سیه بر تن کنید/شال عزا گردن کنید

دلها به غم آغشته شد/امام هادی کشته شد

عالم شده دار البُکا/در ماتم شمس ولا

زهرا(س) بُوَد صاحب عزا/ امام هادی کشته شد

شهادت امام هادی تسلیت باد

*

*

غریب سامرا جانم فدایت  بمیرم ای گل زهرا برایت

ز زهر فتنه ها جان داده ای تو که شهر سامرا شد کربلایت

تو روشنای دلهایی تمام هستی مایی گل پرپر زهرایی

شهادت امام هادی تسلیت باد

*

*

از حصار غریب سامّرا

 ناله ازکنج سینه می آید

ناله بی کسی مردی که

گشته دوراز مدینه می آید

قدراوراکسی نمیداند

آسمان هدایت است آقا

شهادت امام هادی تسلیت باد

*

*

شوره محشره  تو سامرا

گريونن تموم زائرا

شد جونش فدا امام ما

ميون غربت اين شهر اي واي

گُـل وجود آقا شد پرپر

شهادت امام هادی تسلیت باد

*

*

شعله زد توو دلا،داغِ اِبنُ الرضا

میره امشب دلِ،عاشقا سامرا

مادرش نوحه خونه،در عزای دلبرش

قلبارو می سوزونه،غربتِ چشم ترِش

حضرت هادی مدد…

شهادت امام هادی تسلیت باد

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده